هاست دانلود لینوکس ایران | سی پنل

هاست دانلود | سرور ایران | سی پنل | پلن DL1

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 10 گیگابایت فضای حافظه
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بک آپ گیری
 • تیکت پشتیبانی
 • 150,000 تومان قیمت ماهانه
 • 750,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1.500,000 تومان قیمت سالانه
هاست دانلود | سرور ایران | سی پنل | پلن DL2

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 20 گیگابایت فضای حافظه
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بک آپ گیری
 • تیکت پشتیبانی
 • 200,000 تومان قیمت ماهانه
 • 1,000,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 2.000,000 تومان قیمت سالانه
هاست دانلود | سرور ایران | سی پنل | پلن DL3

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 30 گیگابایت فضای حافظه
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بک آپ گیری
 • تیکت پشتیبانی
 • 300,000 تومان قیمت ماهانه
 • 1,500,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 3.000,000 تومان قیمت سالانه
هاست دانلود | سرور ایران | سی پنل | پلن DL4

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 40 گیگابایت فضای حافظه
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بک آپ گیری
 • تیکت پشتیبانی
 • 400,000 تومان قیمت ماهانه
 • 2,000,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 4,000,000 تومان قیمت سالانه