هاست لینوکس حرفه ای داخل

Pro1

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 1 گیگابایت فضای حافظه
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ندارد قیمت ماهانه
 • ندارد قیمت 6 ماهه
 • 990,000 تومان قیمت سالانه
Pro2

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 2 گیگابایت فضای حافظه
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • ندارد قیمت ماهانه
 • 875,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1,750,000 تومان قیمت سالانه
Pro3

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 3 گیگابایت فضای حافظه
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 235,000 تومان قیمت ماهانه
 • 1,175,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 2,350,000 تومان قیمت سالانه
Pro4

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 5 گیگابایت فضای حافظه
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 280,000 تومان قیمت ماهانه
 • 1,400,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 2,800,000 تومان قیمت سالانه