هاست لینوکس سازمانی داخل

O101
 • 300 مگابایت فضای حافظه
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 2 تعداد پایگاه داده
 • 200,000 تومان قیمت سالانه
O102
 • 400 مگابایت فضای حافظه
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 3 تعداد پایگاه داده
 • 250,000 تومان قیمت سالانه
O103
 • 1 گیگابایت فضای حافظه
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 5 تعداد پایگاه داده
 • 400,000 تومان قیمت سالانه
O104
 • 2 گیگابایت فضای حافظه
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 10 تعداد پایگاه داده
 • 569,000 تومان قیمت سالانه
O105
 • 5 گیگابایت فضای حافظه
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 850,000 تومان قیمت سالانه