هاست ویندوز مخصوص وی لایف گالری

پلن 1
 • 100 مگابایت فضای حافظه
 • 7 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
پلن 2
 • 250 مگابایت فضای حافظه
 • 12 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
پلن 3
 • 500 مگابایت فضای حافظه
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
پلن 4
 • 1000مگابایت فضای حافظه
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
پلن 5
 • 2000 مگابایت فضای حافظه
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
پلن 6
 • 5000 مگابایت فضای حافظه
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • هتزنر | فنلاند محل دیتا سنتر
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل