هاست لینوکس حرفه ای آلمان

هاست آلمان | منابع اضافه | سی پنل | پلن Pro1

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 1 گیگابایت فضای حافظه
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 85,000 تومان قیمت ماهانه
 • 425,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 850,000 تومان قیمت سالانه
هاست آلمان | منابع اضافه | سی پنل | پلن Pro3

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 3 گیگابایت فضای حافظه
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 195,000 تومان قیمت ماهانه
 • 975,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1,950,000 تومان قیمت سالانه
هاست آلمان | منابع اضافه | سی پنل | پلن Pro4

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 5 گیگابایت فضای حافظه
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 250,000 تومان قیمت ماهانه
 • 1,250,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 2,500,000 تومان قیمت سالانه
هاست آلمان | منابع اضافه | سی پنل | پلن Pro2

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 2 گیگابایت فضای حافظه
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 145,000 تومان قیمت ماهانه
 • 725,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1,450,000 تومان قیمت سالانه